Meland

Bil i fjellveggen

Ein bil har køyrd i fjellveggen ved Holme i Meland kommune. Ulykka skal ha skjedd ca kl 09.45. Ein person er frakta til Haukeland Universitetssjukehus i ambulanse, skadeomfanget er ikkje kjend. Skadestadsleiar ved Nordhordland Lendsmannsdistrikt, Rolf Pedersen, opplyser til strilen.no at føraren var aleine i bilen då ulykka skjedde. Bilen skal, i følge vitneobservasjonar, ha komt utfor vegen med hjula på høgre side, for så å skrense over i motsatt køyrefeldt og endt i fjellveggen.

Foto: Jonn-Roger Mjelde

Sagstad Gård - Tine

Presentasjon av gårdsbruket til Camilla og Helge Henanger på Sagstad i Meland.

Nordhordland - Bjarte Leithaug

Bildeserie av Erlend Spurkeland, til sangen "Nordhordland" av Bjarte Leithaug fra CD-en "Dingle med beina" med Astrid og Bjarte Leithaug.

Flyging over Meland

FPV Fly over Meland med kamera under flykroppen.

Den usynlege elva

Ei samling TimeLapse videoar over elvene av luft, vatn, skyer, trafikk som flyt omkring oss. Når ein aukar hastigheten på ting, kan det vera morro å sjå graset gro.

Haust i Meland

Haustlege stemningsbilder frå Meland.

From Nordhordland with Love

Filmen «From Nordhordland with love» er meint til å skapa merksemd om Nordhordland som region, på ein humoristisk, fartsfylt og underhaldande måte.

Gjelds-rap

Ungdomsskuleelevane frå Rossland John Dias Minde Mæstad, Anders Hestdal, Tuva Åserud og Miriam Ypsøy laga ein sjølvskriven rap og musikkvideo i samband med gjeldsrådgjevingsprosjekt på skulen.

Syndiker innhold