oktober 2009

Type: Video

Skyssdirektøren snakkar om problema Skyss har hatt i innkjøringsperioden i Nordhordland.